Protestna izjava članov sindikata upokojencev

Članstvo sindikata upokojencev nenehno opozarja, da se materialni, finančni položaj starejših, upokojencev nenehno poslabšuje. Od leta 2000 so se pokojnine v primerjavi s plačami drastično znižale, povprečna pokojnina v primerjavi s povprečno plačo je že pod 60%. S sprejeto socialno zakonodajo so številni starejši prebivalci države potisnjeni v hude socialne stiske, država se polašča njihovega velikokrat bornega premoženja, ki pomeni majhno hiško z malo zemlje, ali pa kupljeno stanovanje na kredit.

Zagotavljanje njihove nujne socialne varnosti hoče prevaliti v breme otrok, ki se v mnogih primerih sami težko preživljajo, ker nimajo zaposlitve. Tisti, ki potrebujejo pomoč na domu, ali bivanje v domovih za starejše, si tega ne morejo privoščiti, saj so stroški tega previsoki in jih s svojimi pokojninami ne morejo poravnati. V zasebnih domovih s koncesijo se jim grozi s plačevanjem storitev zdravstvene nege.

V letošnjem letu so upokojencem pokojnine zamrznjene, znižali ali vzeli so letni dodatek in to brez sklepov ustreznih organov. V zadnjih dneh pa smo slišali, da se nam bodo povečale tudi premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. V sindikatu upokojencev že leta opozarjamo in zahtevamo, da je potrebno dopolnilno zdravstveno zavarovanje preurediti, saj je s sistemom, kakršen je, porušena solidarnost. V Sloveniji namenjamo prebivalci iz zasebnih sredstev že blizu 30% za zdravstveno varstvo, smo na vrhu evropskih države? Ali je to še premalo?Mnogi si plačila premij ne morejo več privoščiti, kar pomeni, da bodo brez možnosti do dostopa zdravstvenih storitev, saj ne bodo imeli finančnih sredstev za doplačila. Ali je to še socialna država? Nobene volje pa ni pri odgovornih, da bi uredili sistem plačevanja socialnih prispevkov tako, da ne bi bilo možno leto dni in več ne plačevati prispevkov. Nobene volje ni, da bi uredili sistem plačevanja od vseh prejemkov, ki se vštevajo v osnovo za dohodnino.

Vsi odgovorni od ministra za zdravje g. Gantarja do direktorja zdravstvene zavarovalnice, g. Fakina, vlade, parlamenta, političnih strank, se sedaj na veliko sprenevedajo, češ, da so presenečeni, da so Vzajemna in druge zavarovalnice napovedale zvišanje premij. Kako so lahko presenečeni? Ali niso vlade v vseh letih z ministri, pristojnimi za zdravje mirno gledali, kako so v Vzajemni zapravljali denar, ki smo ga namenjali za zdravstvo. Niso imeli nobene volje, potrebe, da bi z možnimi spremembami zakonodaje to preprečili. Sprenevedajo se, češ, kako morejo komercialne zavarovalnice voditi le interes za dobičkom. Saj te vendar poslujejo v tržnem gospodarstvu, kjer je edino merilo profit. Ali nam gospodje v vladi tega ne želijo vgraditi tudi v javni socialni sistem, ko govorijo o tem, da je potrebno javni sektor preurediti po sistemu gospodarstva, da je potrebno v večji meri prenesti dejavnost splošnega pomena v zasebni sektor. In to pomeni, da je potrebno še javni sektor na področju zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, uničiti, tako kot se je v dvajsetih letih uničilo gospodarstvo?

Spoštovani, odgovorni v vladi, ministrstvih, v organih, kjer se odloča o materialnem, finančnem položaju delavcev, starejših, upokojencev, pozivamo vas, da razmislite o svojih dejanjih in da spremenite odločitve in ne sprejemate novih, ki napake dveh desetletjih v naši državi, ko se je plenilo naše skupno premoženje, popravljate z uravnoteženjem državnih financ na plečih najšibkejšega prebivalstva, na otrocih, starejših, revnih.

Udeleženci športnih iger Sindikata upokojencev Slovenije