Plačilo delovne uspešnosti

Vprašanje: Zaposlena sem v gostinskem podjetju. Delodajalec je zadovoljen z mojim delom, toda pri izplačilu plače se mi to nič ne pozna. Ali lahko dobim zaradi uspešno opravljenega dela višjo plačo.

Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR) v 126. členu določa, da je plača delavca sestavljena ...  Preberi več...

Je zmagal razum ali strah pred odločanjem ljudi?

Ves pretekli mesec in prve dni maja smo v ZSSS in sindikatih javnega sektorja vodili intenzivni dialog z vlado o nesprejemljivem varčevalnem paketu, ki ga je Vlada RS, najprej v obliki izhodišč in nato v obliki predloga Zakona o uravnoteženju javnih financ, poskušala v parlamentu sprejeti ob sprejemanju rebalansa državnega proračuna za leto 2012. Vladini predlogi so bili za ZSSS nesprejemljivi, zato smo zahtevali umik ali popravek tistih predlogov, ki bi najbolj prizadeli socialni in materialni položaj prebivalcev Slovenije.