Pričenja se obravnava interventnega mega zakona v parlamentu

Predsedstvo ZSSS je na svoji seji 24. 4. 2012 obravnavalo predlog Zakona o uravnoteženju javnih financ, ki posega v 45 različnih zakonov in v veliki meri znižuje socialne in materialne pravice prebivalcev Slovenije. Kot smo vas člane sindikatov v ZSSS že obveščali, posega zakon v pravice vseh generacij, od otrok, študentov, zaposlenih, brezposelnih, mladih družin, porodnic, delavcev v javnem sektorju in upokojencev. Vlada RS je zakon že poslala v obravnavo in sprejem Državnemu zboru. Vlada se je odzvala na naše predloge in zahteve v zvezi s tem zakonom na način, da je minister za delo, družino in socialne zadeve seji Ekonomsko socialnega sveta povedal, da so naše predloge in zahteve vzeli zelo resno in bodo določbe zakona v parlamentarnem postopku popravili. Predsedstvo ZSSS je, upoštevaje tudi ta sporočila Vlade RS, na današnji seji sprejelo naslednje sklepe:

1.Predsedstvo ZSSS kot neprimerne ocenjuje predlagane ukrepe v Zakonu o uravnoteženju javnih financ (v nadaljevanju: ZUJF) in ki se nanašajo na denarna nadomestila za čas brezposelnosti, na socialno in zdravstveno varstvo, starševsko varstvo in porodnice, družinsko politiko ter na socialni položaj upokojencev in na novo ureditev dela prostih dni. Zakon o uravnoteženju javnih financ ne vsebuje nikakršnih določb, ki bi povečevale učinkovitost pravnega varstva, pripomogle k zmanjšanju sive ekonomije, odražale investicijsko politiko in spodbujale razvoj gospodarstva in odpiranja novih delovnih mest.
2.ZSSS bo poskušala tekom pogajanj z Vlado RS doseči takšne spremembe določb ZUJF, ki bodo preprečile znižanje socialnega položaja na področjih navedenih pod točko 1.
3.ZSSS pričakuje, da bosta Vlada RS in Državni zborv postopku sprejemanja ZUJF upoštevala predloge ZSSS in temu primerno spremenila določbe zakona. V nasprotnem primeru bo ZSSS pristopila k uresničitvi že sprejetih sklepov z izredne seje Predsedstva ZSSS z dne 29.03.2012.
4.ZSSS nasprotuje kakršenostranskim posegom države v vsebino veljavnih kolektivnih pogodb brez soglasja partnerjev, ki so jih podpisali.
5.ZSSS ocenjuje, da je temeljni namen zapisa tako imenovanega »zlatega pravila« v Ustavo preprečitev izvajanja referendumov. Zlasti tistih, ki se nanašajo na socialni položaj vseh ljudi v državi . Zato ZSSS poziva, da se »zlato pravilo« zapiše v zakon in ne v Ustavo RS.

V teh dneh izvajamo delovne posvete s sindikalnimi zaupniki na terenu, ki od svoje organizacije zahtevajo, da storimo vse za ohranitev socialne države in nas seznanjajo z zahtevami in pripravljenostjo članic in članov naših sindikatov za sodelovanje v vseh akcijah, ki jih bomo izvajali. O nadaljnjih postopkih in aktivnostih, ki jih bomo s tem v zvezi izvajali v ZSSS, vas bomo sproti obveščali, vključno z poimenskim seznamom poslank in poslancev, ki bodo glasovali za spremembe ustave, ki bodo omejile izvajanje referenduma in za zakon, če bo ta vseboval ukrepe, ki zmanjšujejo socialne in materialne pravice prebivalcem Slovenije.

Milan Utroša, sekretar ZSSS