Pričenja se obravnava interventnega mega zakona v parlamentu

Predsedstvo ZSSS je na svoji seji 24. 4. 2012 obravnavalo predlog Zakona o uravnoteženju javnih financ, ki posega v 45 različnih zakonov in v veliki meri znižuje socialne in materialne pravice prebivalcev Slovenije. Kot smo vas člane sindikatov v ZSSS že obveščali, posega zakon v pravice vseh generacij, od otrok, študentov, zaposlenih, brezposelnih, mladih družin, porodnic, delavcev v javnem sektorju in upokojencev. Vlada RS je zakon že poslala v obravnavo in sprejem Državnemu zboru. Vlada se je odzvala na naše predloge in zahteve v zvezi s tem zakonom na način, da je minister za delo, družino in socialne zadeve seji Ekonomsko socialnega sveta povedal, da so naše predloge in zahteve vzeli zelo resno in bodo določbe zakona v parlamentarnem postopku popravili. Predsedstvo ZSSS je, upoštevaje tudi ta sporočila Vlade RS, na današnji seji sprejelo naslednje sklepe:

Osnova za izračun nadomestila

Postavljeno mi je bilo vprašanje, kakšna osnova se po KP gradbenih dejavnosti upošteva za izračun nadomestil.

Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti (Ur. l. RS 1/2005, 100/2005, 83/2006, 71/2007, 18/2008, 76/2008, 64/2009, 62/2011) v 43. členu določa, da delavcu pripada nadomestilo plače v ...  Preberi več...

Mega zakon proti ljudem

Teden, ki je pred nami, bo zaznamovan s predlogom najbolj protiljudskega zakona, ki smo ga kadarkoli bili deležni v Sloveniji. Vlada bo sprejela in v parlament poslala predlog zakona, ki v več kot 50 različnih veljavnih zakonih znižuje pravice ljudem. Ta mega protiljudski zakon bo spremljal rebalans ...  Preberi več...

Začelo se je

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je včeraj, 3. 4. 2012, obravnaval predlog sprememb in dopolnitev Zakona o jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije. Predlog sprememb in dopolnitev zakona je vložil Državni svet RS, pri čemer pa je pobudo za to podala ZSSS. Namen sprememb zakona je bilo zagotoviti vsaj minimum socialne varnosti delavkam in delavcem, ki več kot tri mesece zaporedoma za opravljeno delo od svojega delodajalca niso prejeli mesečne plače. Znesek, ki bi ga država nakazala delavcu, pa bi lahko le-ta izterjala od delodajalca s pomočjo pristojnega davčnega organa.