Izhodišča za socialni sporazum za obdobje 2012 – 2016

Ekonomsko-socialni svet je na današnji seji obravnaval Izhodišča za socialni sporazum za obdobje 2012 – 2016, ki smo jih zadnja dva tedna usklajevali socialni partnerji in Vlada RS. V ZSSS lahko z zadovoljstvom ugotavljamo, da so bili sprejeti vsi naši ključni predlogi in zahteve, zato je bilo na seji tudi besedilo tega dokumenta usklajeno.

Podpis Izhodišč je predviden v torek, 3. aprila 2012. Vendar tega dne predsednik ZSSS mag. Dušan Semolič tega dokumenta, čeprav je usklajen med socialnimi partnerji, ne bo podpisal. Kot smo člane in javnost že obvestili, je Predsedstvo ZSSS na seji dne 29. 3. 2012 morebiten podpis Izhodišč za socialni sporazum vezalo na umik ključnih predlogov ukrepov za uravnoteženje javnih financ, ki jih je Vlada RS poslala sindikatom in delodajalskim organizacijam. Predsedstvo ZSSS je ocenilo, da je veliko predlaganih ukrepov povsem nesprejemljivih, saj bistveno znižujejo raven socialnih in materialnih pravic prebivalcev Slovenije, določenih v zakonih in kolektivnih pogodbah.

Iz tega razloga našega podpisa na sicer usklajena Izhodišča socialnega sporazuma ne bo. Če bodo predlagani ukrepi sprejeti v Državnem zboru RS, bomo v skladu s sprejetimi sklepi Predsedstva ZSSS, pričeli postopke za naknadni zakonodajni referendum. Nekateri sindikati so sicer sporočili, da bodo kljub temu v torek, poleg Vlade RS in delodajalskih organizacij, podpisali Izhodišča za socialni sporazum, zato je glede podpisa ZSSS prišlo napačnega poročanja v nekaterih medijih.

Milan Utroša,

sekretar ZSSS