Solidarnostna pomoč-gostinstvo

Vprašanje bralke:

Zaposlena sem v gostinstvu. Ker sem že dalj časa v bolniški, me zanima, ali lahko od delodajalca dobim kakšno solidarnostno pomoč?

Glede na dejavnost, kjer ste zaposleni, se za vas upošteva Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Ur. l. RS 109/2011), ki vprašanje solidarnostnih pomoči obravnava v 69. členu te kolektivne pogodbe.

Delavcu ali njegovi družini pripada na predlog reprezentativnega sindikata pri delodajalcu ali delavca solidarnostno pomoč v primeru smrti delavca v višini 1500€, v primeru smrti ožjega družinskega člana v višini 750€, v primeru elementarne nesreče ali požara v višini najmanj 300€, v primeru daljše odsotnosti zaradi bolezni v višini najmanj 300€, v primeru drugih izjemnih dogodkov enkratno letno v višini najmanj 300€. Kot ožji družinski člani se smatrajo zakonci, izven zakonski partnerji, otroci, posvojenci. Kot daljša odsotnost zaradi bolezni se smatra odsotnost nad 6 mesecev. Izplačevalec solidarnostne pomoči je delodajalec.

Ali je ta solidarnostna pomoč obdavčena? Vprašanje obdavčitve prejemkov iz delovnega razmerja obravnava Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Ur. l. RS 140/2006, 76/2008) v 11. členu Uredbe. Solidarnostna pomoč je neobdavčena v primeru smrti delavca ali njegovega družinskega člana do višine 3.443€, v primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni delavca ter elementarne nesreče ali požara, ki prizadene delavca pa do višine 1.252€.

Pripravila: Jolanda Lašič, dipl. ekon.