ZSSS poziva k izplačevanju polnih minimalnih plač po novem letu

Konec leta se bo izteklo obdobje, v katerem so lahko delodajalci na osnovi podpisa sporazuma s sindikati izplačevali znižane minimalne plače, če bi izplačevanje polnih minimalnih plač povzročilo velike izgube, ogrozilo obstoj podjetja ali privedlo do odpuščanja delavcev. Zato noben delavec v Sloveniji, ki bo januarja delal polni delovni čas, februarja ne bo smel dobiti nižje januarske plače od minimalne.

Na novinarski konferenci v sredo, 14. 12. 2011, so predsednik ZSSS Dušan Semolič, izvršni sekretar ZSSS Ladi Rožič in strokovna sodelavka Andreja Poje delodajalce pozvali, naj to določilo zakona o minimalni plači dosledno spoštujejo.

Trenutno znaša polna minimalna plača 748,10 evra bruto oziroma 572,27 evrov neto, vendar jo bo moral minister za delo, družino in socialne zadeve po zakonu o minimalni plači na začetku leta povečati ob upoštevanju letošnje inflacije, ta bo znan 31. decembra.

Možnost izplačevanja znižane minimalne plače v višini 698,27 evra bruto oziroma 539,66 evra neto je izkoristilo 1611 delodajalcev, kar predstavlja 1,3 odstotka vseh delodajalcev (seznam izplačevalcev znižane minimalne plače). Med njimi so bila tudi podjetja Alpina, Velana, Tosama, Beti, Iskra, Jelovica, Odeja, Lip Bled, Sintal, G7, AMZS in še nekatera večja podjetja. Znižano minimalno plačo trenutno prejema od sedem do osem tisoč delavcev. Gledano po dejavnostih je največji delež minimalnih plač v dejavnostih, v katerih med zaposlenimi prevladujejo ženske. Po deležu minimalnih plač prednjačijo podjetja iz predelovalne industrije, trgovine in gradbeništva.

Predstavniki ZSSS so zakonodajalce znova pozvali, naj spremeni definicijo minimalne plače. Po črki zakona je minimalna plača plača za polni delovni čas. Zaradi tega zajema vse dodatke za pogoje dela, za delovno dobo in za uspešnost. Tako se ti dodatki k minimalni plači ne prištevajo, temveč se vanjo vštevajo (edina izjema so nadure).

Potrebne so tudi spremembe dohodninske zakonodaje: povečanje števila dohodninskih razredov iz tri na pet, dvig letne neto davčne osnove za vse razrede in spremembe splošne olajšave.

Oglejte si tudi seznam izplačevalcev znižane minimalne plače.

Minimalna plača v letih 2010 in 2011