Študijski obisk v okviru projekta MPIS-Bassano del grappa v Italiji

mpis handseu sklad
Delegacija osmih udeleženk, sestavljena iz dveh predstavnic od vsakega izmed štirih partnerjev v okviru projektu MPIS (to je ZZV Maribor, Ozara, IRI, ZSSS Območna organizacija Podravje in Koroška), se je v sredo, 14. decembra 2011 v dopoldanskem času podala na študijski obisk proti mestu Bassano del Grappa v Italiji. Cilj in namen našega študijskega obiska je bila seznanitev s primeri dobre prakse na področju usposabljanja, zaposlovanja in socialnega vključevanja ranljivih skupin, njihove izkušnje in programi na tem področju.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 4. razvojne prioritete »Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, 4.1 prednostne usmeritve »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«.

italija 2011V poznih popoldanskih urah smo prispele na naš cilj, se namestile v hotelu in po dobri italijanski večerji legle k počitku, saj nas je čakal naporen naslednji dan.

V četrtek (15. 12.) zjutraj smo si najprej ogledali socialno kmetijo Conca d’Oro farm kot obliko socialnega podjetništva, ki vključuje duševno prizadete osebe in avtistične najstnike.
Pri tem nekatere udeležence vsak dan pripeljejo in odpeljejo domov, drugi pa živijo v ustanovi v prvem nadstropju, kjer so sobe. Na kmetiji na ekološki način pridelujejo sadje, zelenjavo in zelišča, prav tako pa jih v večjih količinah predelujejo v marmelado in džeme. Socialna kmetija je bila ustanovljena v okviru projekta Equal (za invalidne osebe) in sprva financirana iz sredstev tega projekta. Sedaj se preživljajo s prodajo svojih izdelkov na trgu. V okviru te socialne kmetije imajo tudi svojo restavracijo, v kateri ponujajo gostom svoje testenine, ki so tako kvalitetne, da se goste radi vedno znova vračajo. V načrtu imajo tudi manjšo slaščičarsko delavnico. V sklopu kmetije deluje tudi trgovina, v kateri prodajajo pridelke in rokodelske in umetniške izdelke, ki jih izdelujejo sami. Prodaja se odvija v trgovini ali na mestni tržnici. Povedali so nam, da imajo predvsem sedaj, v božičnem času, veliko povpraševanje po svojih izdelkih, saj jih kupujejo njihove stranke kot novoletna darilca in jih poklanjajo svojim poslovnim partnerjem. Same smo se lahko prepričale, kako znajo svoje izdelke lepo spakirati v embalažo, ki jo izdelujejo sami in jih lično aranžirati.

Nato smo ob 9.30 uri obiskale Casa di Carita Arti e Mestieri, neprofitno organizacijo, ki je bila ustanovljena leta 1925 v Torinu. Po vsej Italiji ima 13 centrov, ki so namenjeni poklicnemu izobraževanju in usposabljanju na področju industrije, rokodelstva in turizma. Različne izobraževalne

in druge storitve nudijo več kot 5.000 študentom najstnikom in tistim, ki niso končali izobraževanja ter predvsem članom ranljivih skupin, s poudarkom na vključevanju oseb s posebnimi potrebami. Predstavnica Ministrstva za zdravje in socialno skrbstvo z oddelka za invalidne osebe nam je med drugim predstavila izobraževalni sistem v Italiji. V Italiji so v osnovno šolo skupaj vključeni vsi otroci, zdravi in tisti z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Otroci z motnjami v razvoju imajo poleg skupnega učitelja še svojega dodatnega svetovalca, ki jim pomaga pri njihovih težavah. Otroci z motnjami v razvoju se lahko nato vključijo v srednješolski sistem ali v sistem poklicnega usposabljanja. Delavci v izobraževalnem sistemu priporočajo, da se osebe z motnjami v razvoju vključujejo v sistem poklicnega usposabljanja, toda odločilno vlogo pri tej odločitvi ohranjajo starši otrok.

Naša naslednja točka je bil ogled ustanove Public health and social service – Disability Department. To je ustanova, kjer skrbijo za osebe s posebnimi potrebami, tako za tiste z lažjo oviranostjo, kot tudi za tiste, ki se soočajo s hujšimi težavami v duševnem in telesnem razvoju, zaradi katere potrebujejo veliko pomoči. Ravnateljica nam je ponosno pokazala prostore ustanove, njihove zaposlene in varovance, ob tem pa nam zaupala, kaj vse so uredili in prenovili v 27 letih, kar vodi ustanovo. Tukaj nam je bilo ob pogledu na vse zaposlene toplo pri srcu, ko smo začutili, s kako energijo, močjo in srčnostjo skrbijo in pomagajo svojim varovancem.

V popoldanskem času smo si ogledale organizacijo, ki zaposluje osebe s posebnimi potrebami in jih usposablja na konkretnem delovnem mestu. Namen takšnih organizacij je, da osebe s posebnimi potrebami postanejo čim bolj samostojne in da se jim omogoči aktivna vloga v gospodarstvu, saj s tem dosežejo večji občutek lastne vrednosti. Ustanova sklene z različnimi podjetji podizvajalske pogodbe, potem pa zaposleni opravljajo različna enostavna dela (npr. v vrečko zložijo 3 vijake in 3 matice in to zaprejo; režejo in pakirajo notranjost kartonov za steklenice; sestavljajo delček kolesa). V veliko pomoč so volonterji (deset jih je trenutno), ki jim prihajajo pomagat predvsem pri kontroli izdelkov, ki jih delajo kot podizvajalci. Kriteriji so namreč strogi in do napak ne sme prihajati, saj bi tako izgubili pogodbo in bili izločeni iz posla.

Pokazali so nam tudi ločen prostor, v katerem je 8 ročnih statev. Ta oddelek je včasih deloval dobro, zadnje čase pa je globalizacija povzročila, da ne tkejo več, ker ne dosegajo konkurenčnih cen na tržišču, ki je preplavljeno s cenenim tekstilom.

Po napornem dnevu smo po dobri večerji legle k zasluženemu počitku.

V petek (16. 12.) smo še enkrat obiskale Casa di Carita Arti e Mestieri , kjer smo se še podrobneje seznanili z izobraževalnim sistemov v Italiji ter si izmenjali mnenja ter primerjali prakso v Slovenije s tisto v Italiji.

Po opravljenem obisku smo se polne novih izkušenj podale na pot domov.

Zapisali:
Jolanda Lašič in Alenka Rožman,
Območna organizacija ZSSS Podravje in Koroška