Odslej le še plačilo preko transakcijskega računa

Danes, 27. 12. 2011, stopijo v veljavo spremembe in dopolnitve Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku. Navedene spremembe so z vidika varstva pravic delavcev in večje transparentnosti ter kontrole nad prejetimi plačili izredno pomembne. Po omenjenem pravilniku namreč plačilo v gotovini fizični osebi, torej tudi delavcu, ni več mogoče za:

Ustavno sodišče je ponovno pritrdilo ZSSS

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je letos na ustavno sodišče vložila predlog za ustavno presojo tistih določb zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki so omogočale odpis, odlog ali obročno odplačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, saj je razsežnost odpustov in odlaganja plačil ter dovoljevanje obročnega plačila prispevkov presegla vse normalne okvirje, posledice tovrstnih enostranskih dejanj pa so v prvi vrsti nosili delavci.

Študijski obisk v okviru projekta MPIS-Bassano del grappa v Italiji

mpis handseu sklad
Delegacija osmih udeleženk, sestavljena iz dveh predstavnic od vsakega izmed štirih partnerjev v okviru projektu MPIS (to je ZZV Maribor, Ozara, IRI, ZSSS Območna organizacija Podravje in Koroška), se je v sredo, 14. decembra 2011 v dopoldanskem času podala na študijski obisk proti mestu Bassano del Grappa v Italiji. Cilj in namen našega študijskega obiska je bila seznanitev s primeri dobre prakse na področju usposabljanja, zaposlovanja in socialnega vključevanja ranljivih skupin, njihove izkušnje in programi na tem področju.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 4. razvojne prioritete »Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, 4.1 prednostne usmeritve »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«.

Vloga delavskih predstavnikov v sistemu zagotavljanja varnosti in zdravja na delovnem mestu

Novi zakon o varnosti in zdravju na delovnem mestu (v nadaljevanju ZVZD-1), ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 43, dne 3.6.2011 in se začne uporabljati s 3. decembrom določa, da se morajo delodajalci in delavci oziroma njihovi predstavniki o vseh vprašanjih varnosti in zdravja pri delu medsebojno obveščati, skupno posvetovati ter soodločati v skladu s tem zakonom ter predpisi o sodelovanju delavcev pri upravljanju.