Seminar OO ZSSS Podravje in Koroška ABC SINDIKALIZMA

V sredo, 23. novembra letos, je vodstvo območne organizacije ZSSS Podravje in Koroška v sodelovanju s službo ZSSS za izobraževanje za svoje sindikaliste organiziralo seminar z naslovom ABC sindikalizma.

eminarja se je udeležilo 25 sindikalistov iz naslednjih podjetij: Henkel Slovenija, d.o.o., Pošta Slovenija, d.o.o., PE Maribor, Interevropa d.d. Filiala špedicija Maribor, Center za pomoč na domu,Maribor, Žito d.d. PC Kruh-Pecivo, UKC Maribor, JPK Log, Ravne na Koroškem, JC Slovenj Gradec, Messer Slovenija, Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga Slovenj gradec, KGZ Maribor, T.M.I. Košaki, d.o.o., Ecolab Maribor.

Udeleženci so z velikim zanimanjem prisluhnili Pavletu Vrhovcu, ki je nazorno predstavil pomen sindikalizma, zakaj potrebujemo sindikate, organiziranost in delovanje sindikatov. V razpravi so udeleženci izpostavili, da je v nadašnjem času biti sindikalist težko in da se ob besedi sindikalizem v današnjem času marsikdo ustavi s ciničnim nasmeškom na obrazu, češ kaj pa ste naredili za delavce. Če želimo izboljšati ugled in okrepiti zaupanje v sindikat, je treba izboljšati informiranje, medsebojno sodelovanje in razviti potrebno znanje, veščine, sposobnost, prepričanja in vrednote, je v svojem predavanju poudaril predavatelj.

Za sindikalnega predsednika in zaupnika je pomembno, da je zgled v organizaciji. Rek pravi, da če bo voditelj hodil počasi, bodo tisti , ki jih vodi, skoraj obstali. Če pa teče, pa ga bodo tisti, ki jih vodi, prehiteli. Prav zgled je tisti, ki res »potegne«. Sindikalni predsednik in zaupnik s svojim načinom dela in življenja nasploh lahko veliko pripomore h kvalitetnemu delu svojega sindikata. Če ima sindikalni predsednik in zaupnik trdna načela in stališča, katerih se drži, bo to najmočnejši zgled tudi za ostale, ki bodo morda kdaj vmes dvomili ali popustili v svojih odločitvah.

Za sindikalnega predsednika in sindikalista je pomembno, da pozna širši kontekst svojega dela. Ko delamo z ljudmi in za ljudi, se to nikoli ne tiče samo nas. Tudi če se tega ne zavedamo ali ne delujemo s tem namenom, vedno delujemo v širšem družbenem kontekstu. Širši kotekst dela v organizaciji, s člani, ponavadi imenujemo participacija oziroma aktivno članstvo. Zapirati vase na dolgi rok ne prinaša dobrih učinkov. Potrebno je sodelovanje med različnimi skupinami članstva, organizacijami, pa tudi v lokalni skupnosti, v dejavnosti in na nacionalni ravni. Za to pa je potrebno poznati zakonodajo, ki se tiče sindikalnega dela, moramo vedeti, kam se mora obrniti, če rabimo pomoč, s svojim delom prispevati k vključevanju v sindikat, in še kaj.

Z delavnico Kako napisati načrt dela sindikata, je moderatorka seminarja popestrila izobraževalni dogodek. Ko začnemo opravljati sindikalno funkcijo, si moramo najprej zamisliti , kaj bomo sploh počeli. Če želimo, da bo nekaj res uspelo, da bo odgovarjalo na potrebe okolja in vseh vpletenih, da bo res imelo smisel, potem moramo res natačno načrtovati: analizirati moramo stanje, poiskati glavni namen, določiti natačne cilje in šele nato pripraviti natančen program. Kljub temu, da se morda ob tem na začetku zdi, da se ukvarjamo samo s »papirologijo«, temu ni tako. Pravo načrtovanje nam bo olajšalo delo v prihodnje; lažje se bomo soočili tudi z nepredvidenimi situacijami, znali bomo utemeljiti vsako našo odločitev in vsako pripravljeno dejavnost.

Seminar je dosegel svoj namen, saj je spodbudil udeležence, da razmišljajo o svojem delu, o svojih znanjih, veščinah, vrednotah, lastnostih in o načinu komuniciranja v svojih okoljih v prihodnje. Hvala udeležencem, ki so poskrbeli za prijetno vzdušje in bili zagreti za učenje in nove ideje.

Justi Arnuš

Vabljeni na naslednje izobraževalne dogodke na temo ABC Sindikalizma:

o 13. december 2011, Območna organizacija ZSSS Podravje in Koroška

o 19. januar 2012, Območna organizacije ZSSS Savinjska

Tisti, ki želite, da organiziramo za vas in vaše sindikalne kolege usposabljanje, pokličite na vašo območno organizacijo ZSSS oz. nam to svojo željo sporočite na elektronski naslov: zsss@sindikat-zsss.si


Slike: sindikalisti pri pripravi načrta dela

abc sindikalizmaabc sindikalizma 1abc sindikalizma 2abc sindikalizma 3