Kaj prinaša novi zakon o varnosti in zdravju pri delu

S 3. decembrom začne veljati novi zakon o varnosti in zdravju pri delu (v nadaljevanju ZVZD-1), ki bo nadomestil sedaj veljavnega, ki je bil sprejet leta 1999. ZVZD-1 je nastal na osnovi ugotovitev iz analize izvajanja sedanjega zakona in prinaša kar nekaj novosti: promocijo zdravja na delovnem mestu, obvladovanje nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugega psihosocialnega tveganja na delovnem mestu, novosti pri preventivnih zdravstvenih pregledih, spremenjene postopke za izdajo dovoljenj za delo strokovnih delavcev, itd.

Projekt MPIS

mpis handseu sklad
Projekt »Mobilna podporno-informacijska služba za svetovanje in povečanje socialne vključenosti ter zaposljivosti ranljivih skupin« (v nadaljevanju MPIS) se je pričel 1. marca 2011 in bo potekal do 1. marca 2013, skupaj 24 mesecev.

Poziv ZSSS za izplačilo 13. plače

Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije so na novinarski konferenci v sredo, 9. 11. 2011, kritično predstavili plačna gibanja in plačno politiko v zadnjem obdobju, pozvali k dvigu delavskih plač, k izplačilu 13. plače ali božičnice in k spremembi zakonske ureditve, po kateri bi bila kolektivna pogajanja bolj razširjena, delavski interesi in pravice pa bolje zaščitene.