Zakon o varnosti in zdravju pri delu

V Sloveniji je bil junija 2011 sprejet Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki začne veljati 3. decembra 2011. Zakon prinaša novosti tudi na področju promocije zdravja na delovnem mestu saj od delodajalca terja, da mora promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati, izvajati, spremljati in zanjo zagotoviti potreba sredstva.

Promocija in preventivni ukrepi za zagotavljanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu lahko delodajalcem in zaposlenim prinesejo številne prednosti, med katerimi je tudi znižanje bolniških odsotnosti, povečanje produktivnosti, zvišanje motivacije za delo, povečana pripadnost, itd. Vse navedeno pa je še posebej pomembno v časih, ko se srečujemo z nenehnimi spremembami, ki ob neustreznem ravnanju povzročajo negativne vplive na zdravju zaposlenih.

VABILO

PROGRAM