Usposabljanje za delavske predstavnike “Zagotavljanje zdravju prijaznega prestrukturiranja”

Namen usposabljanje, ki bo potekalo v štirih modulih v mesecu oktobru 2011, je osvetlili razmerja procesov prestrukturiranja podjetij in vplivov le-tega na zdravje ter dobro počutje zaposlenih. Z vključitvijo v program boste pridobili kompetence, ki vam bodo omogočile učinkovitejše sodelovanje in dogovarjanje z delodajalci v času uvajanja sprememb in prestrukturiranja podjetja.

Več o usposabljanju je na voljo v tej brošuri in vabilu.