Zavod RS za zaposlovanje bo objavil seznam kršiteljev na podlagi zakona o tujcih

Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) bo v prihodnjih dneh na svojih spletnih straneh objavil seznam pravnomočno zaključenih postopkov o prekrških zoper delodajalce, ki jih je pridobil od Inšpektorata RS za delo na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev.

Gre za seznam delodajalcev na dan 30. 6. 2011, za katere je Zavod v zadnjih dveh letih prejel informacijo o pravnomočno ugotovljenih prekrških od Inšpektorata RS za delo, ki vplivajo na zaposlovanje in delo tujcev v skladu z zakonom s tega področja.

Zavod bo tako izvršil odločbo informacijske pooblaščenke o delnem dostopu do informacije javnega značaja, ki se je nanašala na zahtevo novinarke časnika Delo za posredovanje informacije o delodajalcih – kršiteljih delovnopravne zakonodaje. V odločbi informacijske pooblaščenke je Zavodu naloženo, da v 31 dneh od vročitve odločbe v elektronski obliki posreduje izpisek iz evidence prekrškov po Zakonu o zaposlovanju in delu tujcev na dan 30. 6. 2011, in sicer naslednje podatke: matična številka in naziv podjetja, pravna opredelitev prekrška (naziv zakona in člen) ter datum pravnomočnosti zaključnega postopka . V skladu s tem bo Zavod predvidoma v prihodnjem tednu na svojih spletnih staneh objavil izpisek iz omenjene evidence.

Zavod je v skladu z Zakonom o urejanju trga dela vzpostavil tudi evidenco delodajalcev z negativnimi referencami, v kateri se zbirajo podatki o pravnomočno ugotovljenih prekrških delodajalcev, ki jih pridobimo od Inšpektorata RS za delo. Necentralizirane podatke glede neplačevanja davkov in prispevkov Zavod že sedaj pridobiva od Davčne uprave RS za namen dodeljevanja sredstev aktivne politike zaposlovanja. Z Davčno upravo RS se tudi že nekaj časa dogovarjamo za elektronsko pridobivanje podatkov, saj je to nujno za izvajanje posredovanja zaposlitev. Ker trenutno podatkov še ni mogoče preverjati centralizirano, to poteka različno dolgo, Zavod pa potrebuje takojšnjo informacijo o morebitnih kršiteljih, saj je to ključnega pomena za izboljšanje ustreznosti in pravočasnosti posredovanja delavcev na prosta delovna mesta k delodajalcem.

Poudarjamo, da so podatki iz evidence delodajalcev z negativnimi referencami namenjeni strokovnemu delu Zavoda, to pomeni, da se podatki o kršitvah posodabljajo pred posredovanjem na aktualna prosta delovna mesta.

Vir: http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo?aid=329