Zavod RS za zaposlovanje bo objavil seznam kršiteljev na podlagi zakona o tujcih

Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) bo v prihodnjih dneh na svojih spletnih straneh objavil seznam pravnomočno zaključenih postopkov o prekrških zoper delodajalce, ki jih je pridobil od Inšpektorata RS za delo na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev.

Gre za seznam delodajalcev na dan 30. 6. 2011, za katere je Zavod v zadnjih dveh letih prejel informacijo o pravnomočno ugotovljenih prekrških od Inšpektorata RS za delo, ki vplivajo na zaposlovanje in delo tujcev v skladu z zakonom s tega področja.

Zavod bo tako izvršil odločbo informacijske pooblaščenke o delnem dostopu do informacije javnega značaja, ki se je nanašala na zahtevo novinarke časnika Delo za posredovanje informacije o delodajalcih – kršiteljih delovnopravne zakonodaje. V odločbi informacijske pooblaščenke je Zavodu naloženo, da v 31 dneh od vročitve odločbe v elektronski obliki posreduje izpisek iz evidence prekrškov po Zakonu o zaposlovanju in delu tujcev na dan 30. 6. 2011, in sicer naslednje podatke: matična številka in naziv podjetja, pravna opredelitev prekrška (naziv zakona in člen) ter datum pravnomočnosti zaključnega postopka . V skladu s tem bo Zavod predvidoma v prihodnjem tednu na svojih spletnih staneh objavil izpisek iz omenjene evidence.

S poslanim SMS-sporočilom preveri svoje zdravstveno zavarovanje

Obveščamo vas o novi storitvi ZZZS, da lahko vsakdo sam zase takoj preveri, če je zdravstveno zavarovan, tako da napiše SMS, v katerega napiše ZZ in devetmestno številko svoje zdravstvene kartice (na primer: ZZ033108467) ter jo pošlje na številko 031 771 009. Že čez nekaj sekund bo prejel odgovor.