So politiki razumeli sporočilo ljudi?

Več kot 492.000 volivk in volivcev je na tako imenovano superreferendumsko nedeljo glasovalo proti potrditvi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Rezultat, ki bi moral vladi, ministrom, poslancem in politikom dati jasno in nedvoumno vedeti, da ljudje zavračajo njihovo reformo. Gre za rezultat, ki odraža nestrinjanje tako z načinom sprejemanja pokojninske reforme kot tudi z njeno vsebino, ki ne upošteva življenja izven vladnih palač, pogojev dela pri delodajalcih, zdravja delavk in delavcev, njihove iztrošenosti, položaja mladih na trgu dela, števila brezposelnih in še bi lahko naštevali. Vsekakor pa dejstvo, da je več kot 70 % udeležencev referenduma glasovalo proti potrditvi pokojninske reforme, pomeni, da politika »zategovanju pasu« pri socialnih pravicah, pravicah delavk in delavcev ter slabšanju položaja upokojencev ni pot, po kateri bi državljani želeli hoditi. Oziroma bolje rečeno: ni vlak, na katerega bi hoteli vstopiti.

V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Tako je navedeno v Ustavi RS! To pa pomeni, da katerakoli oblast z izvolitvijo ni dobila mandata za absolutistično vladanje. Dobila pa je mandat, zaupanje ljudi, da vlada v njihovo dobro. In prav bi bilo, da se tega zaveda! Prav bi tudi bilo, da spregleda in spozna, da volivke in volivci nismo neumni, ker se ne strinjamo z njihovo politiko, da znamo razmišljati sami, s svojo glavo in da vidimo tudi druge poti iz te krize.

Prvi odzivi po referendumu tako predsednika vlade kot tudi ministra za delo pa žal kažejo, da se iz referendumskega izida niso naučili ničesar. Še vedno iščejo izgovore za referendumski izid, krivijo sindikat, ljudi. Še vedno ne vidijo, da je napaka v politiki, katero vodijo. Iščejo nove izgovore za uvedbo antisocialnih in neoliberalnih idej. Namesto, da bi stopili korak nazaj, priznali svojo napako in pričeli končno delati v dobro ljudi. Predvsem pa, da bi pričeli ljudi poslušati.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije se iskreno zahvaljuje vsem državljankam in državljanom Republike Slovenije, ki so odšli na volišča in oddali svoj glas protizakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Več kot 70 odstotkov nas je bilo takšnih. Več kot 70 odstotkov takšnih, ki smo z glasom proti odprli vrata možnosti, da se oblikuje pokojninska zakonodaja, ki bo pravična in ki bo dejansko odražala medgeneracijsko solidarnost. Ali bo vlada vstopila skozi ta vrata, pa še ne vemo. O tem se še ni izjasnila.

Andrej Zorko, izvršni sekretar ZSSS