Strah je odveč-govorice o znižanju pokojnin

Določeni vladajoči krogi in tudi nekateri »strokovnjaki za preplah« v slovenski javnosti širijo informacije, da se bodo zaradi nesprejetja, oziroma zaradi zavrnitve pokojninske zakonodaje na referendumu, pokojnine znižale.

So politiki razumeli sporočilo ljudi?

Več kot 492.000 volivk in volivcev je na tako imenovano superreferendumsko nedeljo glasovalo proti potrditvi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Rezultat, ki bi moral vladi, ministrom, poslancem in politikom dati jasno in nedvoumno vedeti, da ljudje zavračajo njihovo reformo. Gre za rezultat, ki odraža nestrinjanje tako z načinom sprejemanja pokojninske reforme kot tudi z njeno vsebino, ki ne upošteva življenja izven vladnih palač, pogojev dela pri delodajalcih, zdravja delavk in delavcev, njihove iztrošenosti, položaja mladih na trgu dela, števila brezposelnih in še bi lahko naštevali. Vsekakor pa dejstvo, da je več kot 70 % udeležencev referenduma glasovalo proti potrditvi pokojninske reforme, pomeni, da politika »zategovanju pasu« pri socialnih pravicah, pravicah delavk in delavcev ter slabšanju položaja upokojencev ni pot, po kateri bi državljani želeli hoditi. Oziroma bolje rečeno: ni vlak, na katerega bi hoteli vstopiti.

Referendum proti nepravični pokojninski reformi zavrnjen

Včeraj smo z referendumskim rezultatom zaključili boj proti nepravični pokojninski reformi, ki smo ga pričeli na demonstracijah 28. novembra 2009. Skupaj smo opravili uspešno delo, vsak od nas je k temu rezultatu prispeval svoj delež. Zanj se vam iskreno zahvaljujem. Upajmo, da bodo politiki ...  Preberi več...