Ali veste da…

… lahko po novem pokojninskem zakonu (ZPIZ-2) ob upokojitvi pričakujemo le 60 odstotkov svoje zadnje plače.

… 27 najugodnejših let v 30-letnem obdobju namesto 18 zaporednih najugodnejših let za izračun pokojninske osnove pomeni znižanje pokojninske osnove v povprečju za 7,2 odstotka

… bo pri posameznicah znižanje pokojninske osnove večje od 30 odstotkov in sicer zaradi porodniške odsotnosti oziroma odsotnosti zaradi nege bolnih otrok.

… bo pokojnina dodatno nižja za delavca, ki je bil brezposeln v obdobju, ki se upošteva za izračun pokojninske osnove.

… bo pokojnina delavca, ki ne bo zmogel delati do 65 leta starosti, trajno znižana tudi do 18 odstotkov.

KAKŠNE BODO VAŠE POKOJNINE?

Pogled mladih na pokojninsko reformo