PROTI SPREMINJANJU ZGARANIH DELAVCEV V REVNE UPOKOJENCE – Referendumska kampanja ZSSS o nepravični pokojninski reformi

plakat referendumzipz-2Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je kot pobudnica referenduma o zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) začela s svojimi aktivnostmi v okviru referendumske kampanje. Zaradi omejenih finančnih sredstev bo velik del komunikacijskih aktivnosti v okviru referendumske kampanje, namenjen najširši javnosti, potekal po elektronskih kanalih in v veliki meri tudi na spletni strani ZSSS.

Za razsvetlitev referendumskega odločanja in pojasnilo naših stališč glede referenduma, ki bo (skupaj s še dvema referendumoma) potekal 5. junija 2011, smo na naši spletni strani pripravili posebno rubriko – POKOJNINSKI REFERENDUM.

V tej rubriki lahko najdete OSNOVNE INFORMACIJE o pokojninski reformi, ARGUMENTE IN PROTIARGUMENTErazprav in stališč o pokojninskem sistemu in sami pokojninski reformi, preberite si lahko tudi KAJ NAM POVEDO ŠTEVILKE, pa tudi ZAKAJ REFERENDUM in ZAKAJ GLASOVATI ZA ZAVRNITEV ZPIZ-2. V rubriki pa najdete tudi nekaj IZJAV o pokojninskem sistemu in dosegljivosti pokojnin za tukajšnjega delavca.
PRIHAJAJO PO NAŠE POKOJNINE!

V IMENU KOGA GOVORIJO?
NE V NAŠEM IMENU, AMPAK V IMENU PLENILSKEGA KAPITALA, KI JE ZAKUHAL SVETOVNO KRIZO!

Vabljeni k ogledu, k sodelovanju v aktivnostih ZSSS, k širjenju argumentov proti nepravični pokojninski reformi, še zlasti pa vabljeni na referendum o ZPIZ-2!