Zakon o malem delu prinaša revščino, največ krivic pa bo povzročil ženskam

ZARADI ZAKONA O MALEM DELU BODO ŽENSKE:
· izgubile svojo ekonomsko neodvisnost in postale odvisne od podpore družine oziroma partnerja,
· odložile rojstvo svojega prvega otroka za nedoločen čas, ko jim bo (če jim sploh kdaj bo) uspelo dobiti delovno razmerje za nedoločen čas,
· ostale brez pravice do porodniškega in starševskega dopusta (te pravice na malem delu ni),
· ostale brez pravice do odsotnosti z dela zaradi nege bolnega otroka (te pravice na malem delu ni),
· zdrknile v revščino v času svoje aktivne dobe, saj bodo v storitvenih dejavnostih prisiljene sprejeti malo delo za krajši delovni čas,
· zdrknile v revščino na stara leta, saj jim v malem delu nikoli ne bo uspelo privarčevati kakršnekoli starostne pokojnine (o spodobni polni pokojnini pa bodo sploh lahko le sanjale),
· ženske na malem delu bodo izgubile realno enakopravnost, ki jim jo zagotavlja zaposlitev za polni delovni čas.

Pa je vse to res?

DEJSTVA:
· slovenski zakon o malem delu kopira nemškega – najverjetneje bodo tudi njegove posledice pri nas enake kot v Nemčiji,
· v Nemčiji:
o so po nekaj kratkih letih odpravili omejitve števila dovoljenih ur malega dela tako za delavce kot za delodajalce,
o le še 49 % žensk ima delo za polni delovni čas (manj kot polovica!!!),
o med delavci na malem delu je 68 % žensk (med desetimi na malem delu je sedem žensk!!!),
o ženske so prisiljene sprejeti malo delo, ker so delodajalci svojo organizacijo dela prilagodili malemu delu,
o zaradi nizkega zaslužka v malem delu so ženske znova zdrknile v ekonomsko odvisnost od partnerja,
o 10 let malega dela da zgolj 40 € pokojnine – revščina na stara leta.
ZATO ODBOR ZSSS ZA ENAKE MOŽNOSTI POZIVA ŽENSKE:

vsekakor se udeležite referenduma o zakonu o malem delu, saj bodo odločili tisti, ki bodo glasovali (odločajte torej o svoji usodi!),

glasujte proti zakonu o malem delu in s tem glasujte:
· za svojo enakopravnost,
· za svojo ekonomsko neodvisnost,
· za delo s polnim delovnim časom, ki edini prinaša dostojno plačo,
· za svojo pravico imeti družino in skrbeti za svoje otroke,
· za pravico do porodniškega in starševskega dopusta,
· za pravico do bolniške odsotnosti z dela za nego bolnega otroka,
· za spodobno pokojnino in proti revščini na stara leta!
Lučka Böhm, predsednica odbora ZSSS za enake možnosti žensk in moških