Državni zbor predlaga zavrnitev možnosti referendumskega glasovanja

Kot je znano je Državni zbor RS Ustavnemu sodišču RS poslal zahtevo, da naj odloči, ali dovoli referendum o sprejeti pokojninski reformi. Državni zbor namreč predlaga zavrnitev možnosti referendumskega glasovanja o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ker naj bi s tem, po njegovem mnenju, v državi nastale protiustavne posledice. Ustavno sodišče se je o tem vprašanju odločilo razpisati javno obravnavo, ki je bila opravljena danes.

Udeleženca javne obravnave sta bila Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in državni zbor, ustavno sodišče pa je poleg njiju povabilo tudi Vlado RS in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, torej tri strani, ki referendumu nasprotujejo, in ZSSS, ki predlaga referendum in smo zanj že zbrali preko 40 tisoč zakonsko zahtevanih podpisov, overjenih na upravnih enotah.

Na današnji javni obravnavi smo s strani državnega zbora (Miran Potrč), vlade (ministra Svetlik in Gaspari) ter direktorja zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje lahko slišali že znane besede, da je sprejeta reforma edina možna in prava reforma, ki bo rešila Slovenijo, saj bi po njihovem z njeno neuveljavitvijo prišlo do velikih problemov v javnih financah države. O tem, da so javne finance v slabem stanju zaradi sive ekonomije, gospodarskega kriminala, slabega pobiranja davkov, financiranja bank, ki so izčrpane zaradi kreditiranja tajkunskih prevzemov podjetij, predragega nakupa patrij in podobnih vzrokov, predstavniki teh inštitucij niso govorili. Njih ne zanimajo razmere, v katerih delajo delavke in delavci v industriji in storitvenih dejavnostih, in sporočila delodajalcev, da nimajo delovnih mest za starejše delavce, oni verjamejo ekonomskim projekcijam za leta 2020 oz. 2040, ki so jih naredili tisti ekonomisti, ki pred tremi leti niso znali napovedati ekonomske krize, ki se je zgodila le nekaj mesecev kasneje.

Naša delegacija, v kateri je bil tudi dr. Bojan Bugarič, je izpostavila pravne argumente proti prepovedi, da bi ljudje odločali o tako pomembnem vprašanju kot je pokojninska reforma, opozorili smo na razmere na trgu dela, problematiko nezaposlenosti mladih, ki jo podaljšanje pokojninske dobe starejših le še poslabšuje, zdravstveno stanje starejših delavk in delavcev in ostale naše argumente proti sprejeti pokojninske reforme, predvsem pa argumente proti temu, da bi ljudem, ki imajo po ustavi oblast v tej državi, prepovedali odločanje na referendumu. Vendar za predlagatelje prepovedi izvedbe referenduma, za katero so v državnem zboru poleg poslank in poslancev SD, LDS in ZARES, glasovali tudi poslanci ljudske stranke, to niso bistvena vprašanja, za njih je pomembno predvsem to, da se ljudem odvzame pravica glasovanja na referendumu.