Odgovor na zahtevo Državnega zbora RS za presojo ustavnosti posledic

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je včeraj Ustavnemu sodišču RS poslala odgovor na zahtevo Državnega zbora RS za presojo ustavnosti posledic, ki bi nastale z odložitvijo uveljavitve ali zaradi zavrnitve Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju na referendumu.

Kot je znano, Državni zbor na predlog Vlade RS s to zahtevo želi preprečiti izvedbo referenduma, za katerega smo v rekordnih petih dneh na upravnih enotah zbrali preko 42.000 podpisov podpore. V odgovoru z argumenti zavračamo predlog, da bi ustavno sodišče volivkam in volivcem preprečilo, da odločajo o tej pokojninski reformi in z njeno zavrnitvijo dosežejo pogajanja o novi reformi, ki bo za delavke in delavce veliko prijaznejša od te, ki nam jo je, brez soglasja socialnih partnerjev, pripravil minister Svetlik in kasneje s podporo ljudske stranke sprejel državni zbor.

V času pogajanj in tudi po sprejetju pokojninske reforme smo v ZSSS prejeli veliko koristnih predlogov naših članov in tudi širše javnosti. V tem odgovoru Ustavnemu sodišču smo od mnogih predlogov in argumentov, ki smo jih prejeli, uporabili le tiste, ki so v podporo pravni argumentaciji za zavrnitev zahteve državnega zbora o prepovedi izvedbe referenduma. V ZSSS pričakujemo, da bo ustavno sodišče dovolilo izvedbo referenduma, z zbiranjem podpisov bomo nadaljevali takoj po objavi odločitve ustavnega sodišča v uradnem listu. Odgovor ZSSS Ustavnemu sodišču s prilogami je dosegljiv na spletni strani ZSSS.