Zveza svobodnih sindikatov Slovenije zahteva dvig minimalne plače

V Sloveniji minimalna plača ne predstavlja dostojnega plačnega dna in ne omogoča preživetja ne posamezniku, še manj pa njegovi družini.

Letošnje povečanje minimalne plače iz 734,15 evrov bruto na 748,10 evrov bruto ni bilo zadostno, zaradi izrednega dviga cen hrane in stalnega povečevanja cen energije (cene sadja npr. za 8,1 %, cene zelenjave za 17,1 %, cene komunalnih storitev za 6,5 %, cene odvoza smeti za 20,0 %, cene goriva in energije za 12,2 %, cene plina za 19,1 %, cene za tekoča goriva za 28,0 %, cene zobozdravstvenih storitev za 12,2 %, cene kruha za 12 %, cene mlečnih izdelkov za 6 %, cene mesa do 10 %) je več kot 44.000 zaposlenih soočenih s tveganjem revščine.

Sedanja neto minimalna plača v višini 572 evrov je prenizka, saj je kar za 21 evrov nižja od praga tveganja revščine določenega za leto 2009, ki znaša 593 evrov.
Ker minimalna plača ne predstavlja zadostnih sredstev za preživetje, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije poziva vlado naj jo uskladi s pragom tveganja revščine in jo poveča na 821 evrov bruto oziroma 593 evrov neto.