Javni protest

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije ostro protestiramo proti ravnanju Ministrice za javno upravo Irme Pavlinič – Krebs in s tem Vlade RS, ki je na naš predlog, da bi zaradi velikega interesa državljank in državljanov za podpisovanje naše pobude za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma proti nepravični pokojninski reformi upravne enote delale tudi ob sobotah, odgovorila negativno, ker ni zaznala povečanega interesa ljudi za podpisovanje podpore.

Ministrico za javno upravo obveščamo, da danes, 7. januarja 2011, več tisoč državljank in državljanov v Sloveniji ni moglo oddati svojih podpisov v podporo referendumu, ker so upravne enote delale le do 13. ure. Kljub velikemu interesu ljudi, da bi to storili v soboto, saj se med tednom njihov delovni čas pokriva s poslovnim časom upravnih enot, tega jutri prav tako ne bodo mogli storiti, ker na ministrstvu očitno niso zaznali njihove želje in potrebe, da izrazijo svojo demokratično pravico.

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije sporočamo ministrici in vladi, da med državljankami in državljani obstaja izrazito povečan interes za podpisovanje podpor za razpis referenduma, bojimo pa se, da ministrstvo ne dela več v javnem interesu ampak v interesu aktualne oblasti, ki hoče na vsak način in z vsemi sredstvi preprečiti referendumsko odločanje ljudi.

Pavle VRHOVEC

Izvršni sekretar ZSSS