Je greh želeti si božičnico?

Mesec december je mesec prazničnega vzdušja, veselja, dobrih želja, daril. Seveda je zato še kako dobrodošel dodatni finančni priliv, kot na primer v obliki božičnice.

Podlaga za izplačilo božičnice je opredeljena v 126. členu Zakona o delovnih razmerjih, ki pravi, da je sestavni del plače tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Kolektivne pogodbe dejavnosti v svoji vsebini določajo možnost za izplačilo iz naslova poslovne uspešnosti. A kaj, ko se večina podjetij še vedno ne zaveda, da poslovna uspešnost pomeni tudi dobro opravljeno delo delavcev in ne samo finančni izid. Kolega pravi, in s tem se popolnoma strinjam, da prava vrednost podjetja so zaposleni, njihovo znanje in izkušnje in ne le bilance. Bravo, moj mladi kolega.

V sindikatu se zavedamo, da iz prazne vreče ni mogoče ničesar vzeti. Tudi delavci to razumejo, kar so že velikokrat tudi dokazali. Toda, so podjetja, ki poslujejo relativno dobro, zaposlenim pa ob praznikih ne izplačajo nič ali pa bore malo. Lastnikom je pomemben le kapital in ne ljudje. Menim, da v Sloveniji ni ustrezne kulture v podjetništvu. Nikoli ne bom pozabila, ko sem bila na delovnem obisku v nemškem podjetju in je lastnik izjavil, da bi ga bilo sram, da svojim delavcem ne bi mogel izplačati niti minimalne plače. Pri nas se dogaja, da delavci več mesecev ne dobijo niti plače.

Kaj je božičnica? Seveda je to nekaj več denarja, ki je delavcem v teh prazničnih dneh še kako dobrodošel. Je pa božičnica tudi nagrada za opravljeno delo delavcev. Nagrajen delavec je zadovoljen delavec. Upam, da bodo delodajalci v Sloveniji končno že enkrat prenehali gledati na svoje zaposlene le kot na stroške dela in jih začeli obravnavati kot svoje sodelavce, ki jih je potrebno za dobro opravljeno delo nagrajevati. Ali je tako nerazumljivo, da delavca z nagrado motiviramo za delo, in da posledično to pomeni za delodajalca tudi večji delovni učinek? Ali si delodajalci ne želijo večjega delovnega učinka?

Pa poglejmo v sosednjo Avstrijo, ki je od nas oddaljena le nekaj kilometrov, kako je pri njih urejeno izplačevanje božičnice. Pravica in višina božičnice je urejena v Kolektivnih pogodbah.
Božičnico morajo prejeti vsi delavci. Izplačana mora biti do 1. decembra v tekočem letu. Delavci dobijo različna izplačila božičnice, običajno jo dobijo izplačano v višini ene svoje bruto mesečne plače. Tako, na primer znaša povprečna božičnica v gostinstvu okoli 1300€ bruto, v transportu povprečno okoli 1600€ bruto.

Tako radi se zgledujemo po Evropski uniji. Toda, ali se vedno moramo zgledovati samo v določenih zadevah, kot je na primer pokojninska zakonodaja, ko pa je potrebno delavcu nekaj dati, pa se kar rado pozabi, da smo del Evropske Unije.