Referendum proti uveljavitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je potreben…

1. ker je brez soglasja socialnih partnerjev,

2. ker za starostno upokojitev brez malusov/odbitkov zaradi preostrih upokojitvenih pogojev:

a. ne zadošča 40 let pokojninske dobe oziroma 38 let pokojninske dobe – tako za moške kot za ženske pred 65 letom starosti,

b. zadošča za moške šele 43 let pokojninske dobe (brez dokupljene dobe) in najmanj 60 let starosti,

c. zadošča za ženske šele 41 let pokojninske dobe (brez dokupljene dobe) in najmanj 58 let starosti,

d. vsi, ki so se zaposlili pred 17. letom starosti, bodo morali za starostno pokojnino delati od 43 do 45 let, ker se moški sploh ne bo mogel starostno upokojiti pred 60. letom starosti,

e. vse, ki so se zaposlile pred 17. letom starosti, bodo morale za starostno pokojnino delati od 41 do 43 let, ker se ženska sploh ne bo mogla starostno upokojiti pred 58. letom starosti,

f. zaradi prekratkih prehodnih obdobij,

3. ker se bodo na težkih delovnih mestih izčrpani delavci »predčasno« upokojili z do 18% trajnih malusov/odbitkov od pokojnine:

a. kljub 40 pokojninske dobe za moške oziroma 38 let za ženske,

b. kljub starosti 60 let tako za moške in ženske,

c. ker so malusi/odbitki od predčasne pokojnine trajni,

d. ker ni bil sprejet predlog sindikata ZSSS, da se malusi znižajo za pokojninsko dobo pred 20. letom starosti,

4. ker bodo pokojnine prenizke:

a. za povprečno tri leta daljšo pokojninsko dobo bomo dobili enako ali celo nižjo pokojnino,

b. pokojninska osnova bo za desetino nižja zaradi daljšega obdobja za njeno odmero,

c. »predčasne« pokojnine bodo od starostnih trajno nižje do 18 % kljub enako dolgi pokojninski dobi,

d. zaradi neugodne formule za usklajevanje bodo pokojnine v primerjavi s povprečno plačo vsako leto nižje,

e. ker varstveni dodatek k prenizki pokojnini ne bo več pravica iz pokojninskega zavarovanja, ampak socialnovarstveni prejemek, za katerega bo treba svojo nepremičnino prepisati na državo,

f. ker so bonusi/pribitki k pokojnini za prostovoljno podaljšanje pokojninske dobe zgolj začasni.

Zato bomo v ZSSS zbrali več kot 2.500 podpisov volivcev, ki jih bomo priložili pobudi, na podlagi katere bo moral predsednik Državnega zbora RS določiti rok za zbiranje 40.000 podpisov volivcev za zakonodajni referendum za Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, na katerem lahko preprečimo uveljavitev tega, za delavce in delavke nepravičnega zakona.