Dosje 823

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije predstavlja Dosje 823 – seznam delodajalcev, ki jim je zaradi kršitev nacionalne zakonodaje prepovedano novo zaposlovanje tujcev na podlagi zakona o zaposlovanju in delu tujcev.

Delodajalci, uvrščeni v Dosje 823, so v času od druge polovice leta 2007 do avgusta 2010 kršili področno zakonodajo (zakon o delovnih razmerjih, zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ali zakon o zaposlovanju in delu tujcev), zaradi česar so bili proti njim postopki pravnomočno končani oziroma izrečene sankcije.

Seznam smo na temelju zakona o dostopu do informacij javnega značaja pridobili od Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Skrajni čas je, da kršitve pravic delavcev postanejo javna in vsem dostopna informacija!

Oglejte si Dosje 823.