Državni zbor spet premagal ljudi, ki so ga volili

Včeraj je Državni zbor RS sprejel predlog pokojninske reforme v drugem branju. To pomeni, da je zdaj na vrsti dokončno sprejemanje le-te, to pa bi se naj predvidoma zgodilo na redni seji v mesecu decembru (ne bi nas čudilo, če bi bila ponovno sklicana izredna seja). Poslanke in poslanci so včeraj sprejeli 18 amandmajev, med drugim tudi tistega, ki ukinja realno postavitev pogojev za upokojevanje brez malusov (odbitkov), katerega je sprejel matični odbor za delo, družino in socialne zadeve. To je, najmanj 60 let starosti in 40 let (moški) oz. 38 let (ženske) pokojninske dobe, kar je tudi osnovna zahteva ZSSS.

Sprejeli so tudi odločitev, da je za upokojitev brez malusov potrebno imeti 43 let (moški) oziroma 41 let ( ženske) pokojninske dobe in najmanj 60 let starosti. V nasprotnem primeru bo potrebno delati do 65. leta starosti, pri čemer bo pokojnina odmerjena po najnižji možni odmerni stopnji. Vojaščina se bo po novem sicer odštevala od pogojev za upokojitev, vendar samo pod pogojem, da bo odkupljena. Koliko moških v Sloveniji si lahko ob nizkih plačah odkupi vojaščino, pa jih sploh ne zanima. Da o brezposelnih sploh ne govorimo.

Tako je več kot očitno, da bo potrebno delati do 65. leta starosti za pokojnino, ki bo pri večini delavk in delavcev okrog 500 EVR mesečno (ali pa še celo manj!!!!!). Če boš hotel preživeti, pa bo potrebno zaprositi za socialno pomoč in zastaviti svoje premoženje v korist Republike Slovenije. V nasprotnem primeru do socialne pomoči ne boš upravičen.

Prav tako so poslabšali položaj upokojencev, saj se bodo pokojnine po novem usklajevale bistveno slabše kot so se do sedaj. Formula, ki je sprejeta, pa pomeni še nadaljnjo zaostajanje realne vrednosti pokojnin za plačami, v posledici česar se bo tudi kupna moč upokojencev zmanjševala.

Smer, katero so poslanke in poslanci včeraj s potrditvijo pokojninske reforme sprejeli, je tako smer, ki vodi v ukinjanje socialne države in v ustvarjanje revežev. Poslanke in poslanci, ki so včeraj glasovali za odpravo na odboru za delo, družino in socialne zadeve že sprejetih amandmajev, s katerimi so bili postavljeni realni pogoji za upokojitev brez malusov (odbitkov), in hkrati potrdili, da je pokojninska reforma »primerna« za nadaljnjo obravnavo v državnem zboru, so dali ljudem jasno in nedvoumno sporočilo, da jim je več za bonitetno oceno Slovenije, za nadaljevanje politike nepotrebne in nesmotrne porabe javnih sredstev, kot pa za socialno Slovenijo. Enako velja tudi za poslance, ki niso imeli toliko hrabrosti, da bi sprejeli odločitev in so se glasovanja raje vzdržali. Vsi ti so storili korak v smeri, da se v Sloveniji »solidarnost« nadomestiti s »tekmovalnostjo« in »pravičnost za vse« nadomesti s »pravičnostjo za izbrane«. To pa seveda niso delavke in delavci, upokojenci in mladi. Storili so korak k pospešitvi razslojevanja družbe, k delitvi na bogate in revne in k povečevanju medgeneracijskega spora. Ne bi nas čudilo, če bi naslednji korak bila sprememba 2. člena Ustave RS, ki določa, da je Slovenija socialna in pravna država. Verjetna sprememba je namreč »Slovenija je država«. Črtanje besed »pravna in socialna« je namreč v kontekstu vladne politike. Odprava sive ekonomije, zmanjševanja dela na črno in gospodarskega kriminala, odpiranje novih delovnih mest in zaposlovanje mladih pa je nekaj, kar je vladi in mnogim poslancem španska vas.

V ZSSS se bomo temu vsekakor uprli in bomo storili vse, kar je v naši moči, da do uresničitve namer vlade ne pride. Prvi korak je zbiranje podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma (takoj po dokončnem sprejetju pokojninske reforme) in takoj za tem še za sam referendum. Z odločnim NE pokojninski reformi na referendumu bomo rekli NE tudi vladni politiki, ki zmanjšuje socialne pravice, ukinja socialno državo, privilegira bogati sloj in uvaja amerikanizacijo Slovenije. Amerikanizacijo, kjer je glavno vodilo tekmovalnost, kjer imamo zmagovalce in poražence in kjer se pojem pravičnost in solidarnost uporablja samo v demagoških razpravah. Vedno večja revščina in brezdomstvo pa sta normalna pojava.