Izjemno pomemben predlog ZPIZ

Na torkovi seji je Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide Državnega zbora RS obravnaval izjemno pomemben predlog Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ 2). Besedno zvezo »izjemno pomemben« posebej poudarjamo, ker je očitno, da se predsedujoča tega odbora dr. Andreja Črnak-Meglič ne zaveda vsebinske pomembnosti tega zakonskega predloga, temveč ji je bolj kot to pomembno hitro in učinkovito, predvsem pa koalicijsko ustrezno preštevanje glasov.

Te besede izhajajo vsaj iz dveh izjav predsednice odbora s torkove seje. Potem ko je Ladislav Rožič, izvršni sekretar ZSSS za ekonomsko področje, podvomil o ustreznosti ekonomskih izhodišč za pripravo predloga zakona, ga je Črnak-Megličeva odpravila z besedami, češ da »tukaj ni prostor za strokovno razpravo«?! Ali je potemtakem predlog ZPIZ 2 politični dokument brez kakršne koli strokovne podlage?! Po njenem očitno je, glede na njeno naslednjo izjavo, in sicer, da je »pri glasovanju odbora za delo za dopolnilo k 27. členu pokojninskem reforme, s katerim so podprli možnost starostne upokojitve brez odbitkov pri 60 letih starosti in 40 letih pokojninske dobe za moške in 38 letih pokojninske dobe za ženske, najverjetneje prišlo do napake«?!

Ker predsednici število preštetih glasov v dvorani ni bilo po godu, je to takoj označila za napako in poučevala člane odbora o posledicah njihove odločitve! Takšen odnos dokazuje le eno – da je Črnak-Megličeva prostor parlamentarne demokracije spremenila v zasebni koalicijski vojaški poligon za dosledno izvajanje ukazov za koordinirano pritiskanje na gumb, kjer je prostor za strokovne argumente zaprt pred vrati Odbora. Ob njenih dejanjih bi lahko po tihem zamrmrali »oprosti jim, saj ne vedo, kaj delajo«, ampak stvar je veliko bolj resna. Sedaj lahko namreč rečemo že kar »»cesar je nag – in zmeden«. Zato predsednico odbora v imenu ohranjanja časti in veljave parlamentarne demokracije obveščamo, da pri glasovanju članic in članov odbora, ki ga vodi, ni šlo za napako, temveč za posluh do več deset tisoč naših članov, ki so se 17. 11. 2009 javno izrekli za zahtevo, ki je vsebovana v sprejetem amandmaju odbora. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije upamo, da večina poslank in poslancev v državnem zboru ne jemlje za napako glasovanje, ki ga zahtevajo ljudje, ki so jih na te funkcije tudi izvolili. Več deset tisoč se nas je pred skorajda natanko enim letom skupaj zbralo na Prešernovem trgu v Ljubljani zato, da bi javno povedali zahteve po dvigu minimalne plače na dostojno raven in upoštevanju 40 oziroma 38 let dela kot pogoj za zasluženo in dostojno pokojnino. Zato smo pripravili preglednico, kjer si lahko pogledate, v kakšnem stanju so v tem trenutku naše skupne zahteve: ZAHTEVA 1: Na demonstracijah Zveze svobodnih sindikatov Slovenije 17. 11. 2009, ki se jih je udeležilo več deset tisoč naših članic, članov in podpornic smo zahtevali dvig minimalne plače iz 459 na 600 evrov neto. KAJ SMO SKUPAJ DOSEGLI? Z marcem 2010 se je znesek neto minimalne plače dvignil na 562 evrov neto, kar je dvig v višini 103 evrov. ZAHTEVA 2: Na demonstracijah Zveze svobodnih sindikatov Slovenije 17. 11. 2009, ki se jih je udeležilo več deset tisoč naših članic, članov in podpornic smo zahtevali naslednje: 40 oz. 38 let dela je dovolj za zasluženo pokojnino, 65 let starosti za upokojitev ne pride v poštev, ter dostojna višina pokojnine. KAJ SMO SKUPAJ DOSEGLI? Odbor Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na svoji seji 10. novembra 2010 potrdil amandma k 27. členu ZPIZ 2, s katerim so podprli možnost starostne upokojitve brez odbitkov pri 60 letih starosti in 40 letih pokojninske dobe za moške in 38 letih pokojninske dobe za ženske. A to je zgolj izbojevana bitka, ki jo bodo izničili poslanci v državnem zboru, naš boj za to zahtevo se nadaljuje in se bo nadaljeval, tudi preko referenduma!