Državni zbor prižgal zeleno luč nepravični pokojninski reformi

Kakor je bilo pričakovati, je Državni zbor prižgal zeleno luč nepravični pokojninski reformi, ki mu jo je v odločanje poslala Pahorjeva vlada. Z večino glasov so poslanke in poslanci odločili, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, da ga je pa treba še dopolniti. To pomeni, da so za njih sprejemljive temeljne predlagane rešitve, kot sta starostni pogoj 65 let in 43 oz. 41 pokojninske dobe, zavrnili pa so sindikalne predloge, na katere so nekateri poslanci opozarjali v razpravi. S tem tudi naši izvoljeni predstavniki račun za finančno krizo izstavljajo ljudem, ki smo jih izvolili.

V ZSSS smo se odločili, da bomo naše člane in širšo javnost obveščali o tem, kako poslanke in poslanci glasujejo o zadevah, ki vplivajo na delavske pravice in ekonomski in socialni položaj prebivalcev Slovenije. O tem smo obvestili tudi poslanke in poslance državnega zbora. V primeru pokojninske reforme je bila enotna zahteva vseh reprezentativnih sindikalnih central, da ta ni primerna za nadaljnjo obravnavo v parlamentu, zato smo poslanke in poslance pozvali, da jo zavrnejo, vendar so se odločili drugače. Državni odbor je odločal o tem, če je predlog Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju primeren za nadaljnjo obravnavo. In kako so glasovali poslanke in poslanci? Na seji prisotne poslanke in poslanci koalicijskih strank SD, ZARES in LDS so glasovali ZA, častni izjemi sta bila poslanka Julijana Bizjak-Mlakar in poslanec Andrej Magajna, ki prihajata iz vrst SD. Proti so glasovali vsi poslanci stranke DESUS. Bolj zanimivo je bilo glasovanje oz. neglasovanje poslank in poslancev opozicije. Od 23 poslank in poslancev stranke SDS so le štirje glasovali PROTI, ostali prisotni poslanci pa niso bili PROTI predlaganemu sklepu, saj svojega glasu niso oddali, 14 pa jih ni bilo prisotnih, ko je potekalo glasovanje. Enako velja za celotno poslansko skupino stranke SLS, ki prav tako ni nasprotovala predlagani pokojninski reformi. Predlagano pokojninsko reformo so v celoti zavrnili z glasovi PROTI vsi prisotni poslanci stranke SNS. Od poslancev narodnosti je reformo podprl poslanec madžarske narodnosti Laszlo Gönc, poslanca Roberta Battellija ni bilo na seji. Od dveh nepovezanih poslancev je Franc Žnidaršič glasoval PROTI predlagani reformi, medtem ko jo je Vili Rezman podprl. Pri tem je treba reči, da poslanke in poslanci, ki so v času glasovanja odsotni ali pa prisostvujejo seji, vendar o predlogu sklepa ne glasujejo, omogočijo tistim, ki glasujejo, da sami sprejmejo odločitev. Rezultat glasovanja pokaže, da je velik del opozicijskih poslank in poslancev omogočil poslankam in poslancem vladnih strank, da so brez težav odločili, da je reforma primerna za nadaljnjo obravnavo, čeprav niso glasovali zanjo.

Poimenski rezultat glasovanja:

LDS:

– ZA so glasovali: Anton Anderlič, Ljubo Germič, Milan Gumzar, Miran Jerič, Borut Sajovic

ZARES:

– ZA so glasovali: Cvetka Zalokar Oražem, Franci Kek, Pavel Gantar, Alojzij Potočnik, Vito Rožej, Tadej Slapnik

– prisoten na seji, vendar ni glasoval: Vili Trofenik

– odsotna s seje: Franko Juri, Lojze Posedel

SLS:

– ZA so glasovali: nihče

– prisotni na seji, vendar niso glasovali: Jakob Presečnik, Radovan Žerjav, Franc Bogovič, Gvido Kres, Franc Pukšič, Janez Ribič

SDS:

– ZA so glasovali: nihče

– PROTI so glasovali: Jože Tanko, Jožef Jerovšek, Rado Likar, Miro Petek, Milenko Ziherl, Aleksander Zorn

– prisotni na seji, vendar niso glasovali: Alenka Jeraj, Marjan Bezjak, France Cukjati, Vinko Gorenak, Eva Irgl, Iztok Podkrižnik, Darko Menih

– odsotni s seje: Rudolf Petan, Milan Čadež, Zvonko Černač, Ivan Grill, Branko Grims, Robert Hrovat, Janez Janša, Daniel Krivec, Zvonko Lah, Branko Marinič, Marjan Pojbič, Štefan Tisel, Peter Verlič, Andrej Vizjak

SD:

– ZA so glasovali: Samo Bevk, Mirko Brulc, Renata Brunskole, Alan Bukovnik, Anton Colarič, Bogdan Čepič, Andreja Črnak-Meglič, Silva Črnugelj, Matevž Frangež, Matjaž Uhan, Luka Juri, Anton Kampuš, Miroslav Klun, Bojan Kontič, Marijan Križman, Dušan Kumer, Darja Lavtižar-Bebler, Dejan Levanič, Tomaž Mencinger, Breda Pečan, Majda Potrata, Miran Potrč, Melita Župevc, Andreja Rihter, Janez Kikelj

– PROTI so glasovali: Julijana Bizjak-Mlakar, Andrej Magajna

– odsotni s seje: Janja Klasinc, Janko Veber

SNS:

– ZA so glasovali: nihče

– PROTI so glasovali: Zmago Jelinčič, Miran Györek, Bogdan Barovič, Silven Majhenič

– odsoten s seje: Srečko Prijatelj

DESUS:

– ZA so glasovali: nihče

– PROTI so glasovali: Joško Godec, Anton Urh, Vasja Klavora, Matjaž Zanoškar

– odsoten s seje: Franc Jurša

POSLANCA NARODNOSTI:

– ZA je glasoval: Laszlo Göncz

– odsoten s seje: Roberto Battelli

NEPOVEZANA POSLANCA:

– ZA je glasoval: Vili Rezman

– PROTI je glasoval: Franc Žnidaršič