Pokojninska reforma v parlamentu

dedekKakor je bilo pričakovati, je Vlada RS sprejela pokojninsko reformo in jo poslala v obravnavo in odločanje Državnemu zboru RS. Seveda je pri tem zavrnila vse ključne predloge Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Vendar naša obveza je, da poskušamo tudi v nadaljevanju uveljaviti naša ključna stališča in predloge, ki pomenijo pokojninsko reformo prijazno vsem generacijam. O naših nadaljnjih aktivnostih bomo v ponedeljek odločali na predsedstvu Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

Na tej seji se bo predsedstvo poleg vsebine končnega besedila zakona, ki ga je sprejela Vlada, opredelilo tudi o naši kampanji, vključno z morebitno izvedbo referenduma, če Državni zbor ne bo spremenil bistvenih določb predloga zakona. Le ta je prav v zadnji fazi na Vladi doživel nekaj sprememb, o katerih v prejšnji obravnavi ni bilo slišati. Med ostalim je Vlada v svojem zadnjem besedilu zakona v poglavju provizije in stroški pokojninskih skladov za 6 krat povečala vstopne stroške upravljavcem pokojninskih skladov, izstopne stroške pa za 2 krat.

Vsekakor so nekateri najbogatejši Slovenci lahko navdušeni, saj bo to le še povečalo njihove dobičke. To, da je glavni pisec pokojninske reforme, direktor direktorata za delovna razmerja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in invalide, bil v svoji prejšnji zaposlitvi vodja oddelka za pokojninska zavarovanja v Kapitalski družbi, je verjetno zgolj »naključje«.

Sicer pa je v teh dneh po spletu zaokrožila karikatura neznanega avtorja, ki o Vladini pokojninski reforme pove vse.