Usklajevanje pokojnin

Rast pokojnin že nekaj časa zaostaja za rastjo plač. Vlada je v novem predlogu predvidela spremembo usklajevanja pokojnin. Po novem se bodo pokojnine usklajevale s 60 % rasti plač v RS in s 40 % rasti inflacije, kar bo ponovno negativno vplivalo na pokojnine, ki bodo še naprej zaostajale za rastjo plač. V obdobju 2000-2009 so se namreč plače v RS povečale za 71,6 %, pokojnine so se v istem obdobju povečale za 54,9 %, po sedanjem predlogu vlade in novem načinu usklajevanja pa naj bi se povečale za 68,4 %. Zaradi takega načina usklajevanja se bodo pokojnine povečevale počasneje kot plače in razmerje med povprečno starostno pokojnino in povprečno plačo se bo še naprej zniževalo.
Vse te spremembe bodo po vladnih izračunih prinesle velike prihranke, vendar proračunu in ne delavcem, ki bodo za nižje pokojnine delali dlje, prav tako ne upokojencem, katerih 62 % prejema pokojnino do 600 €, kar seveda ne omogoča lepe in varne starosti!!!

ZAČASNO ZNIŽANJE PRISPEVNE STOPNJE ZA DELODAJALCE IN PARODIJA SOCIALNE DRŽAVE

V Sloveniji smo nekoč, tako kot povsod v Evropi, delodajalci in delojemalci plačevali prispevke za socialno varnost po enaki stopnji. Vendar pri nas od leta 1996 temu ni več tako. Vlada je »začasno znižala« prispevne stopnje delodajalcem za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz 15,5 % v letu 1995 najprej na 11,07 % v letu 1996 ter nato na 8,85 % v letu 1997. To znižanje je delodajalcem prineslo ogromne prihranke, do danes že več kot 8,1 milijarde EUR. Vendar pa to znižanje niso edini »odpustki« vlade našim delodajalcem. Tudi zaradi nepobranih in odpisanih prispevkov za socialno varnost s strani države naši delodajalci »varčujejo«. Tako je znašal izpad prihodkov v blagajno pokojninskega zavoda v obdobju 2004-2009 zaradi nepobranih in odpisanih prispevkov kar 270,3 mio EUR.
In kje so končale te milijarde evrov, ki naj bi razbremenile gospodarstvo in ustvarile razvojno inovativno in visoko tehnološko družbo? Ozremo se lahko samo okoli sebe in vidimo popolno razslojevanje. Nekateri delavci se prehranjujejo preko rdečega križa, drugi pa se igrajo kapitaliste v brutalnem pomenu iz začetka 19. stoletja. Predlog nove pokojninske zakonodaje pa bo prepad med bogatimi in revnimi le še poglobil. Ali hočemo tako socialno državo? Naš odgovor je odločen NE, zato se uprimo nadaljnjemu socialnemu razslojevanju in na referendumu pokažimo, da smo proti taki pokojninski reformi in proti izkoriščanju večine s strani manjšine!!!!

Do ljudem prijaznejše pokojninske reforme lahko pridemo le skupaj, najprej z oddajo podpisa za razpis referenduma, nato z glasom PROTI na referendumu!