Mednarodna konferenca o malem delu-napredek ali polomija?

2. septembra 2010 je ZSSS skupaj z fundacijo Friedrich Eber Stiftung (FES) organizirala mednarodno konferenco z naslovom MALO DELO – NAPREDEK ALI POLOMIJA. Tako domača kot tuja strokovna javnost si je bila enotna: Institut malega dela je oblika dela, ki se je v tujini izkazala kot izjemno škodljivo tako za posameznice in posameznike kot za sam trg dela.

OMEJENE PRAVICE IZ DELA
Ali kakor je napisano v samem predlogu zakona: Malo delo ne predvideva drugih stroškov dela, ki bremenijo delovno razmerje kot npr. odpravnine, prevoz na delo, letni dopust ipd. Dohodek za opravljeno malo delo se ne glede na plačane prispevke ne šteje za izračun pokojninske osnove.

VERIŽENJE MALEGA DELA
Malo delo je sicer omejeno preko mesečne (60 ur) oziroma letne kvote ur (720 ur dela na leto za študente) glede na število zaposlenih v organizaciji. Pa bo to preprečilo veriženje malega dela (posojanje napotnic drugim). Zagotovo ne. Ko bo en »mali delavec« dosegel limit ur, bo pač dobil napotnico pod drugim imenom in nadaljeval delo. In še nekaj – pri delodajalcu, ki zaposluje do deset delavcev, bo lahko po predlogu delalo šest »malih delavcev« – pri čemer je v Sloveniji po zadnjih podatkih kar 140.838 podjetij z do 10 zaposlenimi!

MALO DELO BO IZRINJALO VELIKO DELO
Tako ekonomist Dr. Jože Mencinger iz Pravne fakultete Univerze v Ljubljani kot tudi dr. Claudia Weinkopf iz Univerze Essen Duisburg kot Johannes Jakob iz nemške sindikalne centrale opozarjajo: malo delo bo izrinjalo veliko delo. Ali kakor pravijo številke: Od leta 2000 se je samo število zaposlitev s polnim delovnim časom in obveznim socialnim zavarovanjem v Nemciji znižalo za 1,4 milijona. Delež malih del pri celotni zaposlitvi se je od leta 1995 skoraj potrojil.

MALO DELO JE POT V REVŠČINO
Po podatkih dr. Weinkopfove kar 86 odstotkov malih delavcev sodi med zaposlene revne, torej kljub delu ne prekorači tveganje revščine.

MALO DELO JE VELIK PROBLEM ZA ENAKOPRAVNOST ŽENSK
Po podatkih nemške sindikalne centrale DGB iz Nemčije je delež žensk med malimi delavci od 65 odstotkov do delo 93 odstotkov.

Hkrati pa si lahko na spodnjih povezavah preberete članka iz Dnevnika in Večera, ki prav tako povzemata ugotovitve iz mednarodne konference ZSSS in FES o učinkih malega dela.

Dnevnik: http://www.dnevnik.si/novice/aktualne_zgodbe/1042384968
Večer: http://www.vecer.com/clanekslo2010090305572457