Predlog ZPIZ-2

S skladom z zaprosilom, da vam na zadnji predlog ZPIZ-2 posredujemo pripombe oz. mnenje do 31.8.2010, vam posredujemo usklajen predlog vseh sindikalnih central.

Stališča sindikatov >>>