Predlog ZPIZ-2

S skladom z zaprosilom, da vam na zadnji predlog ZPIZ-2 posredujemo pripombe oz. mnenje do 31.8.2010, vam posredujemo usklajen predlog vseh sindikalnih central.

Stališča sindikatov >>>

Pokojninska reforma zaradi odpustkov kapitalu

Od leta 1996 do leta 2008 so delodajalci na račun znižanih socialnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje privarčevali 6,451 milijard €. Ali povedano še bolj konkretno: Ta kumulativni znesek je glede na podatke SURS enak 17,4 % celotnega BDP v letu 2008.

…nekaj gnilega je v deželi tej…

Dogajanja okoli stečaja podjetja Prevent Global in Prevent Avtomobilski deli so naravnost nepojemljiva. Neposredno je ogroženih 1260 zaposlitev. Poleg tega stečaj omenjenih družb posredno ogroža še 1490 delovnih mest v drugih hčerinskih podjetjih v Sloveniji in tujini. Za tiste, dandanes žal že skoraj redke ljudi, ki še verjamemo in razumemo pomen besed pravičnost, poštenost, solidarnost, so takšne novice naravnost nepojmljive, grozljive in nedopustne.

Stečaj Prevent Global

preventKakor vsi vemo, je zaradi stečaja krovne družbe Prevent Global in njene hčerinske družbe, kjer so delavke šivale avtomobilske sedežne prevleke za Volkswagen in Mercedes, neposredno ogroženih 1260 zaposlitev. Poleg tega stečaj omenjenih družb posredno ogroža še 1490 delovnih mest v drugih hčerinskih podjetjih v Sloveniji in tujini.