So socialni prispevki plačani?

Zaskrbljujoče dejstvo, ob vseh napovedanih »klestenjih« pravic zaposlenih je podatek Davčne uprave RS, da znaša aktiven dolg neplačanih socialnih prispevkov z dnem 31. 3. 2010 v znesku 186.190,755 miljonov EUR. Problem oškodovanja delavcev zaradi neplačila prispevkov za zdravstveno ter pokojninsko zavarovanje je v Sloveniji prisoten že vrsto let. Zaradi gospodarske krize se je še povečal obseg nelikvidnih delodajalcev, kar pa še dodatno vpliva na povečevanje števila oškodovanih delavcev, na kar opozarjamo v ZSSS že dalj časa.

DURS je v mesecu maju 2010 uvedel možnost dostopa do podatkov, ki razkrivajo ali so bili obvezni prispevki za socialno varnost poravnani. Vsak davčni zavezanec lahko sproti preverja ali njegov delodajalec zanj plačuje socialne prispevke ali ne.

Če kot fizična oseba niste uporabnik eDavkov oziroma kateregakoli bančnega certifikata, lahko vlogo za razkritje podatkov o plačilih obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja vloži preko svojega pooblaščenca, med katere štejemo tudi sindikate.

Torej, za vas lahko preverimo ali so socialni prispevki plačani ali ne. Za to potrebujemo pooblastilo posameznega člana. Ker se prispevki plačujejo za celotno podjetje se nam ob preverbi ali so bili plačani socialni prispevki za enega zaposlenega razkrije tudi to ali so bili plačani prispevki za vse zaposlene.

Zato je pomembno vedeti, da lahko sedaj za vas na območni organizaciji ZSSS preverimo ali so bili prispevki za socialno varnost s strani podjetja v katerem delate plačani.