Delodajalci kršijo zakon o minimalni plači

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije z veliko pozornostjo spremljamo uveljavljanje Zakona o minimalni plači pri delodajalcih, kjer so zaposleni naši člani. Pri tem pa dobivamo veliko opozoril in informacij tudi od delavk in delavcev, ki so zaposleni pri delodajalcih in kjer ni organiziranega sindikata. Posledica tega je, da ti zaposleni niso deležni strokovne podpore pri dogovarjanju z delodajalcem o tako pomembnem vprašanju, kot je uveljavitev nove višine minimalne plače kar pa delodajalci s pridom izkoriščajo.

Tako nas opozarjajo na številna dejanja njihovih delodajalcev, ki z nezakonitimi pristopi in pritiski na zaposlene (npr. grožnje z odpuščanjem, zapiranjem tovarn in selitvijo proizvodnje,…) kakor tudi z lažnim prikazovanjem podatkov (npr. likvidnostnih težav in nezmožnostjo izplačila plač), želijo odložiti prehod na izplačevanje z zakonom določene minimalne plače. Mnoga dejanja teh delodajalcev vsebujejo tudi elemente kaznivih dejanj.Zato v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije pozivamo delavke in delavce, ki so zaposleni pri delodajalcih, kjer ni organiziranega sindikata in so deležni nezakonitih dejanj in pritiskov njihovih delodajalcev pri uveljavitvi nove višine minimalne plače, da se oglasijo v kateri od območnih pisarn Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, ki delujejo na celotnem teritoriju Republike Slovenije, kjer bodo dobili strokovne nasvete.

Oglasite se pri nas v Mariboru, Neratova 4, tel.: 02 2348 300, mail: tajnistvo@sindikat-zsss.si,

ali v sindikalnih pisarnah Meškova 2, Slovenj Gradec, tel.: 02 883 82 46, mail: lojze.rasko@sindikat-zsss.si,

oz. Prežihova 24, Ravne na Koroškem. tel.: 02 822 19 05, mail: koroska@sindikat-zsss.si