So socialni prispevki plačani?

Zaskrbljujoče dejstvo, ob vseh napovedanih »klestenjih« pravic zaposlenih je podatek Davčne uprave RS, da znaša aktiven dolg neplačanih socialnih prispevkov z dnem 31. 3. 2010 v znesku 186.190,755 miljonov EUR. Problem oškodovanja delavcev zaradi neplačila prispevkov za zdravstveno ter pokojninsko zavarovanje je v Sloveniji prisoten že vrsto let. Zaradi gospodarske krize se je še povečal obseg nelikvidnih delodajalcev, kar pa še dodatno vpliva na povečevanje števila oškodovanih delavcev, na kar opozarjamo v ZSSS že dalj časa.

Delodajalci kršijo zakon o minimalni plači

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije z veliko pozornostjo spremljamo uveljavljanje Zakona o minimalni plači pri delodajalcih, kjer so zaposleni naši člani. Pri tem pa dobivamo veliko opozoril in informacij tudi od delavk in delavcev, ki so zaposleni pri delodajalcih in kjer ni organiziranega sindikata. Posledica tega je, da ti zaposleni niso deležni strokovne podpore pri dogovarjanju z delodajalcem o tako pomembnem vprašanju, kot je uveljavitev nove višine minimalne plače kar pa delodajalci s pridom izkoriščajo.

Dejstva o malem delu

Malo delo – material ZSSS
Dejstva o malem delu – primer Nemčije
KOLIKO?

§ Od leta 2000 se je samo število zaposlitev s polnim delovnim časom in obveznim socialnim zavarovanjem znižalo za 1,6 milijona. To je več kot 7-odstotni upad. Vzporedno s tem se je število delovnih razmerij s skrajšanim delovnim časom povečalo za več kot 1,7 milijona. To je skoraj 30-odstotni porast. Približno 2/3 od tega so mala dela.

§ Leta 2006 je 9,2 % zaposlenih v novih zveznih deželah opravljalo izključno mala dela. Leta 2001 jih je bilo pičlih 5 %.