Vlada sprejela zakon o minimalni plači

Danes, 28.1.2010 je dan, ko žžanjemo prve rezultate delavskih demonstracij, ki smo jih izvedli 28. 11. 2009. Namenili smo jih zahtevam za dvig minimalne plače in nasprotovanju pokojninske reforme, ki predlaga 65 let starosti kot pogoj za polno pokojnino. Na današnji seji je Vlada RS na zahtevo sindikatov sprejela Zakon o minimalni plači, ki dviguje sedanjo minimalno plačo za 103 € neto, na 562 € neto in ga poslala v sprejem Državnemu zboru. To je najvišji dvig minimalne plače v zgodovini države Slovenije.

Današnji dan je dan zmage predvsem tistih 30.000 naših članov, šštudentov in upokojencev, ki so tisto deževno soboto iz celotne Slovenije prišli na Prešernov trg v Ljubljani. To je zmaga celotnega članstva v ZSSS in pomeni pomemben korak na poti, da v tej državi zagotovimo dostojne plače vsem zaposlenim. Rezultatov te zmage bodo deležni tudi mnogi, ki niso člani nobenega sindikata, čeprav prav ti v javnosti izrekajo največ kritik do organizacije, katere člani niso, pravicam, ki smo jim jih zagotovili sindikati, pa se še nihče ni odpovedal. Morda pa bo kdaj le prišel čas, ko se bo tudi kdo od njih spomnil in rekel besedo hvala vsem tistim, ki se kot člani sindikata borite za svoje in tudi njihove pravice.

Danes je torej dan pomembne zmage ZSSS, vendar že jutri vstopamo v novo borbo. Delodajalci zdaj še bolj zahtevajo korenite spremembe delovnopravne zakonodaje, predsednik Pahor pa jim je pri tem obljubil svojo podporo. Njihove zahteve so zapisane in predlagajo ukinitev plačanega odmora med delom, regresa za prehrano, stroškov prihoda na delo, krajše odpovedne roke pri odpuščanju delavcev, nižje odpravnine, nižja bolniška nadomestila in podobno. Te zahteve kažejo na to, da slovenski delodajalci žžal ne premorejo nobene vizije razvoja slovenskega gospodarstva, rešitve vidijo le v zniževanju delavskih pravic. Za razliko od njih smo v ZSSS Vladi RS predložili dokument z naslovom “Osem stebrov razvojne vizije trga dela (http://www.zsss.si/images/stories/PDF%20aktualno/OSEM_STEBROV_NK_GRADIVO_PRVI%20DEL_251010.pdf), ki vsebuje celovite predloge ureditve vprašanj trga dela. Vendar lahko pri tem pričakujemo velika nasprotovanja delodajalskih organizacij, po zadnjih izjavah njenega predsednika, pa tudi Vlade RS. O poteku teh pogajanj vas bomo sproti obveščali, saj obstaja velika možnost, da naši argumenti v pogajanjih ne bodo dovolj in bomo v ZSSS spet primorani izvajati različne oblike našega delovanja s ciljem ohranitve dostojne ravni delavskih pravic. Ne dvomim, da bomo tudi takrat stopili skupaj in preprečili radikalno demontažo delavskih pravic v Sloveniji.