Plačan odmor za malico in minulo delo ostajata

Ekonomsko-socialni svet je na svoji petkovi seji imel na dnevnem redu dve, za delavke in delavce najpomembnejši reformi. Gre za predlog reforme trga dela in v okviru tega predlog novega Zakona o delovnih razmerjih in predlog sprememb Zakona o urejanju trga dela ter predlog pokojninske reforme oz. novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Totalni napad na ljudi

Vse kaže, da prihajajo dnevi, ko bo slovenska politična srenja združena v nameri, da dokončno odpravi socialno državo in ljudem vzame še tisto malo dostojanstva, kar ga je ostalo. Ta petek bodo vladajoči sindikatom predstavili pokojninsko reformo in reformo trga dela, ki bosta po njihovem rešili Slovenijo. Drastično naj bi omejili pogoje za upokojevanje, še posebej za ženske, omogočili še lažje metanje ljudi na cesto, ukinili plačan odmor za malico, dodatek za minulo delo, povračilo stroškov za prihod na delo ter uvedli malo delo, ki vsega naštetega ne vsebuje, in tudi ne dopusta in bolniške, ko človek zboli. Ljudem kanijo vzeti vse, kar jim ni uspelo v spomladanskem interventnem Zakonu o uravnoteženju javnih financ.

Malo delo ubija pogodbe o zaposlitvi

V torek, 4. 9. 2012, smo na novinarski konferenci predstavili razloge proti morebitnim vnovičnim poskusom uvedbe malega dela v Sloveniji.

Predsednik ZSSS Dušan Semolič, izvršni sekretar ZSSS za pravno področje in področje delovnih razmerij Andrej Zorko in sekretarka Sindikata mladi Plus Dalia Cerovšek so opozorili, da razlogi nasprotovanja uvedbi malemu delu, kakršne smo v ZSSS navajali v preteklih letih, držijo tudi letos.